Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

halucynowa
3015 8127
4496 685e
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaoblivions oblivions
halucynowa
2107 6a4a 500
Reposted fromqb qb viatfu tfu
halucynowa
3728 8c63
Reposted fromzciach zciach viaqbshtall qbshtall
halucynowa
good start
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viapulczynski pulczynski
halucynowa
2620 7af4
Reposted fromsosna sosna viastrzepy strzepy
halucynowa
7380 c609 500
Reposted fromxanth xanth viastrzepy strzepy

March 23 2017

halucynowa
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viatfu tfu
halucynowa
3050 6811 500
Reposted fromartlover artlover viastrzepy strzepy
halucynowa

March 20 2017

halucynowa
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaoblivions oblivions

March 19 2017

3446 e094 500
Reposted fromSplybox Splybox viaoblivions oblivions
halucynowa
2524 7697 500
Reposted fromtfu tfu viaoblivions oblivions
halucynowa
6641 c378 500
YAAAY ;(
0133 a833 500
halucynowa
Reposted bysleepingelavatorjosaszyderaDaisyLoveizannathesilenceofthealcoholicuwagaratunkupomocyno-longer-koreKaraluchowyBlokiamthepiratexxxxxesgaszkamonikasamodobroghalbadiousnothingiseverything8agiennywujcioBatjstrblbrzaskwikszzupsonmadadreampathetic8warkoczbadbloodwaco6impressiveOkruszekvigiljasminnieviolethillgosieniawindingroadslenka024alicemeowpuremindxpurplecornflowersitmakesmecalmbezwladnieinsanedreamerapatycznapelnaradosciheyorpheusfridays-karmaolldawdlerbadsamaritanvalerieschkatazniebieskimiciarkaalexandersmith8805rudzinskapiehusfreewaypaketSlothcinnamomumcreurecudaLuukkanothingiseverythingsadystkacarlandlouisefancy-clapspojemnosc2400SsomethingszszszbitstackersimonsAstralEmeraldarbuzystraycatkotficaoczykocietiredeverydayzurawianiaczkagosialapmikrokosmosjanuschytrusmagennokeineGefangenenfreskainayajesienzyciaKoreedenpathmarjariifutureiscomingollkatioszka

March 14 2017

halucynowa
halucynowa
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl