Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

halucynowa
1915 d76e 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
0558 14e4 500
Stanisław Mlem
Reposted fromanuszka anuszka viatfu tfu
halucynowa
1510 048c 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatfu tfu
halucynowa
9525 ce60 500
Reposted frombudas budas viatfu tfu
halucynowa
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via8agienny 8agienny

April 25 2018

halucynowa
7543 c22b 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
halucynowa
3065 7f9d
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapulczynski pulczynski
halucynowa
Reposted byGagglepwgfinatkaki-adi
halucynowa
Reposted byfinatkav2pxBrainy
halucynowa
Reposted byGagglefinatkaBrainyv2pxKaviahHackMett-von-WurstEwkaLoL
halucynowa
Reposted bypwgfinatkawqrw
halucynowa
9545 d368
Reposted fromGIFer GIFer viapulczynski pulczynski
halucynowa
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via8agienny 8agienny
halucynowa
9891 927a 500
Reposted fromtfu tfu viapulczynski pulczynski
halucynowa
0189 af7f 500
Reposted fromtfu tfu

April 23 2018

halucynowa
4788 c2b4 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
4790 47f1
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
3633 82f9
Reposted fromnoaction noaction viatfu tfu
halucynowa
7387 585f
Reposted fromkitake kitake viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl