Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

halucynowa
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viarani rani
halucynowa
6682 6559
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viarani rani
halucynowa
gg
Reposted fromvolldost volldost viarani rani
halucynowa
3154 0565
Reposted fromXavax Xavax
halucynowa
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
halucynowa
3453 a2a9 500
Reposted frompenispenispenislol penispenispenislol viatfu tfu

June 23 2017

halucynowa
Reposted fromciarka ciarka viatfu tfu
halucynowa
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viatfu tfu
halucynowa
Dzień Ojca <3

June 22 2017

halucynowa
0206 f104 500
Reposted bystrzepyalexandersmith8805toniewszystkogumisioweloveedhellgketstettinerPorannyjointskurwysynDagarhenpassingbirdKokosemmowmihouumakemewannafuckHoHomaddreamertentacleguyapatycznacholeragingillolittlegraysweetnothinggSkydelanpuddinglordcherrycoke69mousselineleira

June 21 2017

halucynowa
Reposted bycukierpuderx3silentlybitchimgonnaleaveyoupwgunfoldmeiamsmallmerydocholeryoberHypothermiareverentiaasweetnothinggapatycznahiroshima2januschytruslost-in-spacepatuspatustfusztukamatorkahrabiapawelTurekMenistanblackdramaOlsonekizannamalaamilostuniversenowyrozdzial

June 20 2017

halucynowa
halucynowa
4720 77a9 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
4721 b0ac 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
3971 2994 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy

June 19 2017

halucynowa
3749 1e61 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viatfu tfu
halucynowa
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoblivions oblivions
halucynowa
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viastrzepy strzepy
halucynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl